Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,2,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-2,3,3a,4,7,7a-HEXAHYDRO- [engelsk]    Klordan [norsk]   molekylformel: C10H6Cl8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap