Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1,2,4-TRICHLORO- [engelsk]    1,2,4-Triklorbenzen [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap