Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,2,O-(2,2,2-Trikloretyliden)-a-D-glukofuranose [norsk]    a-D-GLUCOFURANOSE, 1,2-O-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)-, (R)- [engelsk]    Kloralose [synonym]   molekylformel: C8H11Cl3O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap