Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]    Dibutylftalat [norsk]   molekylformel: C12H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylftalat [norsk]   molekylformel: C10H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DI-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    Diallylftalat [norsk]   molekylformel: C14H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER [engelsk]    Bis(2-etylheksyl)ftalat [norsk]    Di-sek-oktylftalat [synonym]   molekylformel: C24H38O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap