Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHOSPHORIC ACID, 1,2-DIBROMO- 2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    (1,2-Dibrom-2,2-dikloretyl)dimetylfosfat [norsk]    Dibromfos [synonym]   molekylformel: C4H7Br2Cl2O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap