Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
ETHANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Dikloretan [norsk]    Etylendiklorid [synonym]   molekylformel: C2H4C2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Dikloreten [norsk]    1,2-Dikloretylen, Acetylendiklorid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Diklorbenzen [norsk]   molekylformel: C6H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Diklorpropan [norsk]   molekylformel: C3H6Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap