Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,2-Dietylhydrazin [norsk]    HYDRAZINE, 1,2-DIETHYL,- [engelsk]   molekylformel: C4H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap