Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,2-Dikloretan [norsk]    ETHANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    Etylendiklorid [synonym]   molekylformel: C2H4C2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan [norsk]    ETHANE, 1,2-DICHLORO- 1,1,2,2-TETRAFLUORO- [engelsk]   molekylformel: C2Cl2F4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap