Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,2-Dimetoksyetan [norsk]    ETHANE, 1,2-DIMETHOXY- [engelsk]    Etylenglykoldimetyleter [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap