Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
1,2-ETHANEDIAMINE  [engelsk]    1,2-Diaminoetan [norsk]    Etylendiamin [synonym]   molekylformel: C2H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL- [engelsk]    2-Dimetylaminoetylamin [norsk]    2-Aminoetyldimetylamin [synonym]   molekylformel: C4H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- [engelsk]    3-Azapentan-1,5-diamin [norsk]    Dietylentriamin [synonym]   molekylformel: C4H13N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N'-BIS(2-AMINOETHYL)- [engelsk]    3,6-Diazaoktan-1,8-diamin [norsk]    Trietylentetramin [synonym]   molekylformel: 2039506
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- N'-[2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHYL]- [engelsk]    3,6,9-Triazaundekan-1,11-diamin [norsk]    Tetraetylenpentamin,TEPA [synonym]   molekylformel: C8H23N5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap