Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER [engelsk]    Trietylenglykolbis(2-propenat) [norsk]    Trietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap