Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,2-Epoksypropan [norsk]     1,2-Propylenoksid, Propenoksid [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
3-Klor-1,2-epoksypropan [norsk]    OXIRANE, (CHLOROMETHYL)- [engelsk]    Epiklorhydrin [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Butoksy-1,2-epoksypropan [norsk]    OXIRANE, (BUTOXYMETHYL)- [engelsk]    Butyl(2,3-epoksypropyl)eter, Butylglycidyleter [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap