Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,7-METHANOISOBENZOFURAN, 1,3,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-1,3,3a4,7,7a-HEXAHYDRO- [engelsk]    Isobenzan [norsk]    Telodrin [synonym]   molekylformel: C9H4Cl8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap