Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3,5,7-TETRAAZATRICYCLO[3.3.1.13,7]DECANE [engelsk]    Heksametylentetramin [norsk]   molekylformel: C6H12N4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap