Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1,3,5,7-TETROXOCANE, 2,4,6,8-TETRAMETHYL- [engelsk]    2,4,6,8-Tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksosykloheptan [norsk]    Acetaldehydtetramer, Metaldehyd [synonym]   molekylformel: C8H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap