Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin [norsk]   molekylformel: C3Cl3N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-PHENYL- [engelsk]    2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin [norsk]    Benzoguanamin, 6-Fenyl-1,3,5-triazo-2,4-diamin [synonym]   molekylformel: C9H9N5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE, HEXAHYDRO-1,3,5-TRINITRO- [engelsk]    Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin [norsk]    Syklonitt [synonym]   molekylformel: C3H6N6O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3-DICHLORO-  [engelsk]    1,3-Diklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion [norsk]    Diklorisocyanursyre [synonym]   molekylformel: C3HCl2N3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3,5-TRICHLORO- [engelsk]    1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion [norsk]    Triklorisocyanursyre [synonym]   molekylformel: C3Cl3N3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-  [engelsk]    2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-klor-1,3,5-triazin [norsk]    Atrazin [synonym]   molekylformel: C8H14ClN5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N'-ETHYL- [engelsk]    2-(1,1-Dimetyletylamino)-4-etylamino-6-klor-1,3,5-triazin [norsk]    Terbutylazin [synonym]   molekylformel: C9H16ClN5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)- [engelsk]    2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin [norsk]    Ametryn [synonym]   molekylformel: C9H17N5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-METHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-  [engelsk]    2-Metylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin [norsk]    Desmetryn [synonym]   molekylformel: C8H15N5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap