Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL- [engelsk]    1,3,5-Trimetylbenzen [norsk]    Mesitylen [synonym]   molekylformel: C9H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap