Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
1,3,5-Trimetylbenzen [norsk]    BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL- [engelsk]    Mesitylen [synonym]   molekylformel: C9H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-trimetylbenzen [norsk]    mesitylene [engelsk]   mesitylen [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen