Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-BENZENEDIMETHANAMINE [engelsk]    m-Xylen-a,a-diamin [norsk]   molekylformel: C8H12N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap