Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1,3-BENZODIOXOL-4-OL, 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE [engelsk]    2,2-Dimetyl-4-metylkarbamoyl-1,3-benzodioksol [norsk]    Bendiokarb, Benkarbat [synonym]   molekylformel: C11H13NO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap