Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-BUTADIENE [engelsk]    1,3-Butadien [norsk]   molekylformel: C4H6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klor-1,3-butadien [norsk]    Kloropren [synonym]   molekylformel: C4H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metyl-1,3-butadien [norsk]    Isopren [synonym]   molekylformel: C5H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 1,1,2,3,4,4-HEXACHLORO- [engelsk]    1,1,2,3,4,4-Heksaklor-1,3-butadien [norsk]    Heksaklor-1,3-butadien [synonym]   molekylformel: C4Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap