Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-Bis(2,3-epoksypropoksy)benzen [norsk]    OXIRANE, 2,2'-[1,3-PHENYLENEBIS- (OXYMETHYLENE)]BIS- [engelsk]    Resorcinoldiglycerineter. [synonym]   molekylformel: C12H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap