Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1,3-Cyklobutandion [synonym]    1,3-Syklobutandion [norsk]   molekylformel: C4H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap