Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL- [engelsk]    2,6-Toluendiisocyanat [norsk]   molekylformel: C9H6N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap