Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-Dimetylbutyletanat [norsk]    2-PENTANOL, 4-METHYL-, ACETATE [engelsk]    4-Metyl-2-pentylacetat, 4-Metylpentyletanat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap