Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-Epoksypropan [norsk]    OXETANE [engelsk]    1,3-Propylenoksid, Oksetan [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-klor-1,3-epoksypropan [norsk]    epichlorohydrin [engelsk]   epiklorhydrin [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen