Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,3-PROPANEDIAMINE [engelsk]    1,3-Propandiamin [norsk]    Trimetylendiamin [synonym]   molekylformel: C3H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIETHYL- [engelsk]    3-(Dietylamino)propylamin [norsk]    N,N-Dietyl-1,3-diaminopropan [synonym]   molekylformel: C7H18N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL- [engelsk]    3-Dimetylaminopropylamin [norsk]    N,N-Dimetyl-propan-1,3-diamin [synonym]   molekylformel: C5H14N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-PROPANEDIAMINE, N-(3-AMINOPROPYL)- [engelsk]    4-Azaheptan-1,7-diamin [norsk]    Dipropylentriamin  [synonym]   molekylformel: C6H17N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap