Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,4-BENZENEDIAMINE [engelsk]    1,4-Diaminobenzen [norsk]    1,4-Fenyldiamin [synonym]   molekylformel: C6H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
1,4-BENZENEDIAMINE, 2-METHYL- [engelsk]    2,5-Diaminotoluen [norsk]    p-Toluendiamin [synonym]   molekylformel: C7H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N-DIETHYL- [engelsk]    4-Amino-N,N-dietylanilin [norsk]    N,N-Dietyl-p-fenyldiamin [synonym]   molekylformel: C10H16N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N,N',N'-TETRAMETHYL- [engelsk]    N,N,N',N'-Tetrametyl-1,4-diaminobenzen [norsk]   molekylformel: C10H16N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,4-BENZENEDIAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-N'-PHENYL- [engelsk]    (1-Metyletyl)amino-4-fenylaminobenzen [norsk]    N-(1-Metyletyl)-N'-fenyl-1,4-benzendiamin, N-Isopropyl-N'-fenyl-1,4-benzendiamin [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap