Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANE, 1,4-DIMETHYL- [engelsk]    1,4-Dimetylsykloheksan [norsk]   molekylformel: C8H16
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap