Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,4-Diamino-2-nitrobenzen [norsk]     2-Nitro-p-fenylendiamin [synonym]   molekylformel: C6H7N3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap