Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1,4-Diklorbenzen [norsk]    BENZENE, 1,4-DICHLORO- [engelsk]    Paradiklorbenzol [synonym]   molekylformel: C6H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap