Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- [engelsk]    Heksan-1,6-diisocyanat  [norsk]   molekylformel: C8H12N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap