Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,4,4-TRIMETHYL- [engelsk]    2,4,4-Trimetylheksan-1,6-diisocyanat [norsk]   molekylformel: C11H18N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap