Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 1,6-HEXANEDIYL ESTER [engelsk]    1,6-Heksandiylbis(2-propenat) [norsk]    1,6-Heksandioldiakrylat [synonym]   molekylformel: C12H18O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap