Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1/f støy [synonym]    Hvit/farget/rosa støy [norsk]   White/colored/pink noise [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm