Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-[(2-Metylfenyl)azo]-2-hydroksynaftalen [norsk]    2-NAPHTHALENOL, 1-[(2-METHYLPHENYL)AZO]- [engelsk]    Oil Orange SS [synonym]   molekylformel: C17H14N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap