Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-4-METHYL- [engelsk]    1-Brommetyl-4-metylbenzen [norsk]   molekylformel: C8H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap