Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-Brommetyl-2-metylbenzen [norsk]    molekylformel: C8H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap