Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
1-Butoksy-2-propanol  [norsk]    PROPANOL, BUTOXY- [engelsk]   molekylformel: C7H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap