Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1-CHLORO-2-METHYL- [engelsk]    2-Klortoluen [norsk]   molekylformel: C7H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap