Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1-ETHENYL-2-METHYL- [engelsk]    1-Fenylpropen [norsk]    2-Vinyltoluen, Metylstyren, 2-Metylstyren [synonym]   molekylformel: C9H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap