Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-  [engelsk]    Vinylcykloheksandiepoksid, 1-Epoksyetyl-3,4-epoksycykloheksan [synonym]   molekylformel: C19H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan [norsk]    7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 1-OXIRANYL- [engelsk]   molekylformel: C8H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap