Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-Hydroksy-1'-hydroperoksidisyklo- heksylperoksid [norsk]    CYCLOHEXANOL, 1-[(1-HYDROPEROXY- CYCLOHEXYL)DIOXY]- [engelsk]    1-Hydroksy-1'-hydroperoksidicyklo- heksylperoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap