Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
1-Klor-4-nitrobenzen [norsk]    BENZENE, 1-CHLORO-4-NITRO- [engelsk]    p-Nitroklorbenzen [synonym]   molekylformel: C6H4ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap