Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-PROPENOIC ACID, 1-METHYL- 1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]    1-Metyl-1,3-propandiyl-bis(2-propenat) [norsk]    (1,3-Butandiol)diakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap