Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
HYDROPEROXIDE, 1-METHYL-1-PHENYLETHYL [engelsk]    a,a-Dimetylbenzylhydroperoksid [norsk]    Dimetylbenzylhydroperoksid [synonym]   molekylformel: C9H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap