Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1-METHYL-2,4-DINITRO- [engelsk]    1-Metyl-2,4-dinitrobenzen [norsk]    2,4-Dinitrotoluen [synonym]   molekylformel: C7H6N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap