Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, 1-METHYL-4- (1-METHYLETHYL)- [engelsk]    1-Metyl-4-(1-metyletyl)benzen [norsk]    p-Cymen [synonym]   molekylformel: C10H14
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap