Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)- [engelsk]    1-Metyl-4-(1-metyletenyl)sykloheksen [norsk]    Dipenten, 1,8(9)-p-Mentadien [synonym]   molekylformel: C10H16
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap