Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbamat [norsk]    Dinobuton [synonym]   molekylformel: C14H18N2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap